MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ TƯ VẤN DU HỌC TRÊN TOÀN QUỐC

#1
TB MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ TƯ VẤN DU HỌC TRÊN HN & HCM

Thực hiện chính sách của Bộ giáo dục và Đào tao về cs chuẩn hóa đội ngũ cb về nhiệm vụ tư vấn du học. Căn cứ vào TT 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/07/2013 về việc ban hành chương trình b.dưỡng ngh.vụ tư vấn du học. T.báo tổ chức lớp nghiệp vụ TVDH tại Hà Nội và hcm.

Chứng chỉ NV tư vấn du học là điều kiện cần và đủ đối với GĐ], Nhân viên tv và các tổ chức dịch vụ tvdh trên toàn quốc.


I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ BỒI DƯỠNG TƯ VẤN DU HỌC?
+Người Việt Nam và người nước ngoài tham gia dịch vụ tư vấn du học.
+Những đối tượng có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức, bồi dưỡng ngh.vụ, nâng cao phương pháp tổ chức và thực hiện h.động d.vụ tvdh.
*Người nước ngoài muốn tham gia lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học thì phải có chứng nhận trình độ tiếng Việt dành cho người nước ngoài theo quyết định hiện hành.

II, N.DUNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC.
Nội dung bồi dưỡng nâng cao ngh.vụ tư vấn dh được đào tạo theo nội dung của TT 29/2013/TT-BGDĐT ban hành ngày 25/07/2013 về khung đào tạo ngh.vụ tvdh.

I NỘI DUNG BẮT BUỘC
Chuyên đề 1: Tổng quan cs và PL về G.dục.
Chuyên đề 2: Hệ thống g.dục VN và một số nước trên thế giới.
Chuyên đề 3: Nghiệp vụ tư vấn du học.
Kỹ năng tư vấn du học
Trách nhiệm công việc trong quá trình thực hiện HĐ dịch vụ TVDH.
Quản lý và hỗ trợ Lưu HS.
Thảo Luận.
II NỘI DUNG TỰ CHỌN (chọn 2 trong 4 nội dung)
- Tổ chức s.kiện g.dục TG
- Phát triển giáo dục quốc tế
- H.sơ tài chính và thị thực dh.
- Giải quyết tranh chấp
- Sát hạch kết thúc chuyên đề 3
THI KẾT THÚC KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC
* Sau khi kết thúc khóa học, h.viên được cấp CC: “Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học” theo đúng Q.định của Bộ GD&ĐT có giá trị trên toàn quốc.

III, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ LỚP BỒI DƯỠNG NGH.VỤ TVDH.
+ Đơn đăng ký (theo qđ)
+ 4 ảnh 3×4
+ Giay CMT/Thẻ căn cước photo công chứng.
IV, H.PHÍ & THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HỌC
- H.phí: 2,500,000đ/khóa.

AC có thể đăng ký ngay bồi dưỡng NV TVDH tại: Hn và hcm, nhận đào tạo theo hợp đồng.

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT LIÊN HỆ HOTLINE 0982868610 ĐỂ ĐK KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC TRÊN TOÀN QUỐC.
ALO: Ms Nghiêm Nhung- 0982 86 86 10(P.đào tạo).
 
Top